Wednesday 24 September 2014

Sticker Visi & Misi PPDa

Visi & misi PPDa sentiasa disebarluaskan dalam kalangan murid, guru dan warga sekolah melalui berbagai-bagai medium seperti semasa perhimpunan, ucapan acara-acara sekolah, semasa pdp, ditampal di papan kenyataan, dinding kelas dan lain-lain lagi. Pihak sekolah telah mengedarkan sticker-sticker yang mengandungi visi & misi PPDa kepada guru-guru untuk ditampal di meja-meja murid di bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas dan tidak lupa di pejabat sekolah. Semoga murid, guru, staf dan seluruh warga sekolah akan dapat menghayati visi dan misi PPDa ini dengan sepenuh hati serta boleh menyebut atau menjelaskannya apabila ditanya kelak.


Guru Besar merasmikan sticker Visi Misi PPDa di atas mejanya

No comments:

Post a Comment