Akta

AKTA PENAGIH DADAH 
(RAWATAN & PEMULIHAN) 1983 PART 2
 • Seksyen 5 - Obligasi Penagih Dadah Yang Disyaki Untuk Menjalani Prosedur Ujian
  • Hendaklah merelakan dirinya menjalani ujian ( Di bawah Seksyen 3 atau 4).
   • Pegawai
   • Pegawai Perubatan Kerajaan
   • Pengamal Perubatan Berdaftar
   • Orang yang bekerja di bawah pengawasan mereka di atas.
  • Kesalahan
   • Tidak memahami kehendak / arahan pegawai di atas boleh dipenjara tidak lebih 3 bulan atau denda atau kedua - dua.
 • Seksyen 6 - Perintah Majistret Yang Boleh Dibuat Ke atas Penagih Dadah
  • Diperakui penagih dadah dan di bawa ke hadapan majistret oleh Pegawai Pemulihan.
  • Menjalani rawatan dan pemulihan selama 2 tahun dan pengawasan selama 2 tahun.
  • Diletakkan di bawah pengawasan di bawah pengawasan seorang pegawai selama tempoh 2 - 3 tahun.
  • Syarat perintah pengawasan di bawah seksyen 6 (1)(a) & (b)
   • tinggal di dalam negeri atau wilayah persekutuan.
   • tidak boleh meninggalkan kawasan tanpa kebenaran ketua pengarah.
   • melaporkan diri di balai polis.
   • tidak mengambil, mengguna atau memiliki dadah berbahaya.
   • menjalani ujian.
   • menjalani program pemulihan penagih dadah.
  • Tidak mematuhi syarat seksyen 6(2)
   • melakukan kesalahan di bawah akta ini, hukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun atau tidak lebih 3 sebatan atau kedua - duanya sekali.
 • Seksyen 8 - Prosedur Rawatan & Pemulihan Penagih Dadah Menjalani Dengan Sukarela
  • Boleh memohon kepada Pegawai Pemulihan.
  • Boleh membuat perkiraan memohon menjalani ujian - Pegawai Pemulihan.
  • Diperakui penagih dadah.
   • menjalani rawatan dan pemulihan selama 2 tahun dan pengawasan selama 2 tahun oleh seorang pegawai.
   • Pengawasan di bawah Pegawai Pemulihan selama 2 - 3 tahun.
 • Seksyen 9 - Prosedur Rawatan & Pemulihan Penagih Dadah Yang Belum Dewasa Dan Bantuan Dikehendaki
  • Ibu bapa atau penjaga boleh memohin kepada Pegawai Pemulihan dirawat atau dipulih.
  • Membawa orang belum dewasa ke pegawai pemulihan.
  • peruntukan seksyen 8 digunapakai

Akta Dadah Berbahaya, 1952

Tafsiran "Pengedaran Dadah" termasuklah semua perbuatan seperti mengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya. Seseorang itu adalah dianggap mengedar dadah sekiranya di dapati di dalam miliknya :-
 • 15 gram atau lebih berat heroin
 • 15 gram atau lebih berat morfin
 • 15 gram atau lebih berat monoasetilmorfin

Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.


Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.
 • 1,000 gram atau lebih berat candu masak
 • 1,000 gram atau lebih berat candu mentah

Sejumlah 1,000 gram atau lebih berat candu masak dan mentah
 • 200 gram atau lebih berat ganja
 • 200 gram atau lebih berat resin ganja

Sejumlah 200 gram atau lebih berat ganja dan resin ganja
 • 40 gram atau lebih berat kokain
 • 2,000 gram atau lebih berat daun koka
 • 50 gram atau lebih berat 2-Amino-1-(2,5-dimethoxy-4 methyl) phenylpropane
 • 50 gram atau lebih berat Amphetamine
 • 50 gram atau lebih berat 2, 5- Dimethoxyamphetamine (DMA)
 • 50 gram atau lebih berat Dimethoxybromoamphetamine (DOB)
 • 50 gram atau lebih berat 2-5-Dimenthoxy-4 -ethylamphetamine (DOET)
 • 50 gram atau lebih berat Methamphetamine
 • 50 gram atau lebih berat 5-Methoxy-3,4-Methylenedioxyamphetamine (MMDA)
 • 50 gram atau lebih berat N-ethyl MDA
 • 50 gram atau lebih berat N-hydroxy MDA
 • 50 gram atau lebih berat N-methyl-1-(3,4-methylenedioxypheny)-2-butanamine
 • 50 gram atau lebih berat 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA)
 • 50 gram atau lebih berat Paramethoxyamphetamine (PMA)
 • 50 gram atau lebih berat 3,4,5-Trimethoxyamphetamine (3,4,5-TMA )

Sejumlah 50 gram atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan (xi) hingga (xxiv)

Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 39(A) Akta

Dadah Berbahaya 1952 sekiranya didapati di dalam miliknya terdapat : 5 gram atau lebih berat heroin
 • gram atau lebih berat morfin
 • gram atau lebih berat monoasetilmorfin

Sejumlah 5 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoasetil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.
 • 250 gram atau lebih berat candu masak
 • 250 gram atau lebih berat candu mentah

Sejumlah 250 gram atau lebih berat candu masak dan mentah
 • 50 gram atau lebih berat ganja
 • 50 gram atau lebih berat resin ganja

Sejumlah 50 gram atau lebih berat ganja dan resin ganja
 • 15 gram atau lebih berat kokain
 • 750 gram atau lebih berat daun koka
 • 30 gram atau lebih berat 2-Amino-1-1(2,5-dimethoxy-4 methyl) phenylpropane
 • 30 gram atau lebih berat Amphetamine
 • 30 gram atau lebih berat 2, 5- Dimethoxyamphetamine (DMA)
 • 30 gram atau lebih berat 2, 5-Dimethoxybromoamphetamine (DOET)
 • 30 gram atau lebih berat 2-5-Dimenthoxy-4 -ethylamphetamine MMDA
 • 30 gram atau lebih berat Methamphetamine
 • 30 gram atau lebih berat 5-Methoxy-3,4-Methylenedioxyamphetamine (MMDA)
 • 30 gram atau lebih berat Methylenedioxyamphetamine (MDA)
 • 30 gram atau lebih berat N-ethyl MD
 • 30 gram atau lebih berat N-hydroxy MDA
 • 30 gram atau lebih berat N-methyl-1-(3,4-methylenedioxypheny)-2-butanamine
 • 30 gram atau lebih berat 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA)
 • 30 gram atau lebih berat Paramethoxyamphetamine (PMA)
 • 30 gram atau lebih berat 3,4,5-Trimethoxyamphetamine (3,4,5-TMA)

Sejumlah 30 gram atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan (m) hingga (z). Hukumannya ialah penjara tidak kurang 5 tahun atau penjara seumur hidup atau 10 sebatan rotan.
Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya ia di dapati menanam atau mengusahakan pokok ganja (walaupun sepohon) dan boleh dihukum penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang daripada 6 sebatan.


Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan) 2002 Akta A1167 telah diluluskan dan diwartakan pada 8 Ogos 2002. Dengan berkuatkuasanya Akta ini mulai 11 November 2002, penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Serenti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara dari 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan.
Sekiranya mereka di dapati menagih sekali lagi bagi kali ke 4, mereka akan dihukum penjara dari 7 hingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan.

Sumber Maklumat:http://www.adk.gov.my

No comments:

Post a Comment