Thursday, 21 August 2014

Aktiviti murid di Bilik PPDa

Tajuk: Dadah : Cegah Sebelum Terjebak
Tarikh: 21 Ogos 2014 (Khamis)
Masa: 9.50 pagi hingga 10.50 pagi (1 jam)
Sasaran: Semua murid kelas 4 Sigma

Objektif: Murid dapat:
               1.   Membentuk tingkahlaku yang baik
               2.   Menyatakan rasa benci terhadap dadah

 Salah seorang murid 4 Sigma sedang menulis kehadiran di dalam Buku Aktiviti Bilik Sumber PPDa

 Murid membuat lawatan di dalam Bilik Sumber PPDa

 Murid tekun mendengar penerangan daripada guru tentang bahaya penyalahgunaan dadah

Murid-murid bersemangat menjawab soalan daripada guru

 Kami Benci Dadah

No comments:

Post a Comment