Thursday, 15 May 2014

Jualan Penanda Buku PPDa


Antara aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Sahabat PPDa sepanjang bulan Sambutan Hari Guru ialah membuat, mempromosi dan menjual penanda buku PPDa kepada murid-murid. Semoga aktiviti ini dapat memberi lebih kesedaran Benci Dadah dalam kalangan murid-murid sekolah ini...

Sahabat PPDa menghasilkan penanda buku
Sahabat PPDa membuat promosi penjualan penanda buku
Sahabat PPDa sedang menjual penanda buku

No comments:

Post a Comment